taxfreeTax Free Finanse i Księgowość. Biuro rachunkowe

Twoja księgowość. Twoje podatki.

 

USŁUGI KSIĘGOWE

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę księgowości Państwa firmy.

Wykonujemy wszystkie czynności z zakresu rachunkowości do jakich zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest przedsiębiorca.

Oferujemy prowadzenie księgowości zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Klienta, a w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • obsługę w zakresie JPK
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych i podatku VAT,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych
 • doradztwo dotyczące przygotowania źródłowej dokumentacji księgowej
 • wyprowadzanie zaległości
 • reprezentację w kontaktach z urzędami państwowymi w zakresie wykonywanych zadań objętych współpracą

Współpracujemy z kancelariami biegłych rewidentów w zakresie badań sprawozdań finansowych.

OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej naszych klientów współpracujemy z wyspecjalizowaną agencją outsourcingową.

Oferujemy Państwu następujące usługi z zakresu szeroko rozumianych spraw pracowniczych:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z aktualnymi przepisami i zaleceniami,
 • bieżącej obsługi spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • obsługi zatrudnienia dokonywanego na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • obsługi kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS.
 • sporządzania list płac na podstawie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • naliczanie wynagrodzeń związanych z zasiadaniem w zarządach i radach nadzorczych,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach pracowników z umów o pracę (PIT-11) i umów cywilno-prawnych (PIT-8B),
 • przygotowywanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R i PIT-8AR).

WYCENA USŁUG

Ponieważ każda firma jest inna, zawsze przygotowujemy indywidualną wycenę.

Wynagrodzenie za obsługę księgową uzależnione jest od ilości dokumentów wymagających naszej pracy, specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz zakresu prac dodatkowych.

Wynagrodzenie za obsługę kadrową uzależnione jest od struktury zatrudnienia, ilości pracowników oraz ich formy zatrudnienia.

Oferujemy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów już od 200 zł miesięcznie, a pełnej księgowości już od 500 zł miesięcznie.

Skontaktuj się z nami już teraz.Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!