taxfreeTax Free Finanse i Księgowość. Biuro rachunkowe

Twoja księgowość. Twoje podatki.

 

Dla wielu z nas założenie własnej firmy jest drogą do spełnienia swoich marzeń. Jest motywacją, by wreszcie porzucić bezpieczną (czy faktycznie?), nie zawsze lubianą posadę i stworzyć coś własnego. Dla innych jest jedyną dostępną alternatywą w sytuacji braku pracy. Jaki by nie był powód, decyzja o rozpoczęciu nowego etapu w życiu do łatwych i prostych nie należy.

 

Zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej są oczywiste: jesteś swoim szefem i robisz to co lubisz, sam określasz czas pracy, decydujesz o kierunku rozwoju firmy, tworzysz własną markę, a możliwe do zarobienia pieniądze są większe niż te z etatu czy umowy zlecenia.

Oczywiście na brak minusów nie można narzekać: początki nie są łatwe i proste, ponosisz pełną odpowiedzialność prawną i finansową, nie wiesz ile i kiedy zarobisz, zwykle poświęcasz na pracę znacznie więcej czasu niż na początku Ci się wydawało, oznacza to często brak weekendów i urlopów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w pierwszym roku co czwarta firma zawiesza lub likwiduje swoją działalność.

Ci, którym pomimo trudności się powiodło zgodnie przyznają, że było warto. Ci, którym nie do końca się udało, nie rezygnują i próbują ponownie. Kto raz zacznie pracować tylko na siebie rzadko kiedy wraca do pracy na etat.

Najważniejsze to przygotować się i podejść do całego procesu profesjonalnie.

I tu wkraczamy my – doradzimy w jakiej formie najlepiej prowadzić działalność, jaki sposób opodatkowania wybrać, jaką wybrać księgowość, zostać VAT-owcem, czy też lepiej nie, jakie składki ZUS płacić.

Nie podejmiemy za Was decyzji o rozpoczęciu działalności – ten przywilej zostawiamy Wam. Pomożemy przebrnąć przez gąszcz przepisów, tak abyście mogli poświęcić się wyłącznie własnej firmie.   

Od strony formalnej założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest bardzo skomplikowane  - o tym poniżej.

Działalność gospodarcza „na próbę”

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie Konstytucja Biznesu, która umożliwia prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność, a Twój miesięczny przychód nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w roku bieżącym jest to 1050 zł brutto), nie musisz rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG. Nie musisz także płacić składek na ZUS. Dochody z działalności nierejestrowanej rozliczane są na zasadach ogólnych (pozycja „Inne” w rocznej deklaracji podatkowej). Skorzystać z tej formy zarobkowania mogą osoby fizyczne, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Założenie „prawdziwej” działalności gospodarczej

Aby rozpocząć działalność gospodarczą musisz ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składając porwanie wypełniony druk CEIDG-1. Wypełniając formularz CEIDG-1 dokonujemy jednocześnie zgłoszenia do Krajowego Rejestru Urzędu Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), naczelnika Urzędu Skarbowego oraz ZUS/KRUS.

Rejestracji dokonać można na kilka sposobów:

  • wypełniony papierowy druk składamy osobiście w urzędzie gminy/miasta
  • wypełniony papierowy druk wysyłamy pocztą, a następnie podczas osobistej wizyty potwierdzamy swoje dane osobowe
  • wypełniamy druk elektronicznie na stronie CEIDG, przesyłamy do urzędu, a następnie podczas osobistej wizyty potwierdzamy swoje dane osobowe
  • wypełniamy druk elektronicznie na stronie CEIDG i podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.

Wypełniając druk CEIDG-1 musimy między innymi:

  • podać firmę (nazwę) pod jaką będziemy funkcjonować na rynku (możemy pozostać tylko przy imieniu i nazwisku) oraz adres działalności
  • określić czy działalność będziemy prowadzili samodzielnie, czy może wspólnie z innym przedsiębiorcą w formie spółki cywilnej
  • wybrać kod PKD, czyli określić zakres działalności jaki będziemy prowadzić (może być więcej niż jeden)
  • Wybrać formę opodatkowania, a co za tym idzie rodzaj prowadzonej księgowości (czytaj więcej...)
  • podać dane biura rachunkowego prowadzącego Twoją księgowość
  • możemy zgłosić siebie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (firma będzie zgłoszona automatycznie), można tego dokonać także później.

Urząd rejestrując Twoją działalność nada numer REGON, NIP (jeśli nie posiadałeś) oraz zawiadomi Urząd Skarbowy oraz ZUS/KRUS.

Potem pozostaje tylko dokonanie odpowiednich zgłoszeń do ZUS/KRUS (jeśli nie zrobiłeś tego na etapie rejestracji), założenie bankowego rachunku firmowego (jest dobrowolne) i zgłoszenie tego faktu ponownie do CEIDG, ewentualne zarejestrowanie się do podatku VAT.

I od tego momentu możesz zacząć prowadzić swoją własną działalność gospodarczą.